دانلود پروژه وب معنایی یا Semantic webموضوع : دانلود پروژه وب معنایی یا Semantic web

چکیده : روند رو به توسعه ی تکنولوژی در دهه های اخیر باعث جمع شدن انبوهی از اطلاعات شد که این فزونی اطلاعات ایجاب میکند تا ما مدیریت صحیح اطلاعات ویک پارچگی اطلاعات را سر لوحه ی کارمان قرار دهیم.برای نیل به این هدف نیاز به اطلاعات وپردازش های مفهومی داریم به طوری که ماشین ها نیز توانایی فهم اطلاعات را داشته باشند. درواقع هدف اصلی وب معنایی نیز همین است در گزارش پیش رو بر آن هستیم که وب معنایی را مورد بررسی قرار دهیم  Semantic web

مقدمه  : وب یک محیط اطلاعاتی است که در آن با استفاده از تکنولوژیها، امکان نگهداری، ارایه و تبادل اطلاعات به وجود آمده است. وب در ابتدا تنها دارندهی اطلاعاتی بود که بیشتر شکل متنی داشتند و در این وب اطلاعات بصورت استاتیک موجود بود و عموم کاربران، فقط نقش خوانندهی صفحات وب را داشتند.در این دوره از وب دارای امکاناتی از قبیل قراردادهای انتقال برای تبادل اطلاعات بودیم. در جریان رشد و تکامل وب، با ایجاد اتصالات فرامتنی١، امکان کاوش در وب و ایجاد اتصالاتی بین محتویات آن هم فراهم شد. سپس با ظهور زبان هایی مانند، XMLامکان افزودن اطلاعات معنایی علاوه بر آنچه پیش از این تنها برای قالب بندی و نمایش اطلاعات وجود داشت، ایجاد شد. این گونه اطلاعات قابلیت درک ماشین از اطلاعات موجود در وب را به دنبال داشت و امکان تعامل عامل۲ های غیر انسانی را نیزکه پیش از این تنها توانایی جمعآوری اطلاعات را داشتند، در وب فراهم آورد. در حقیقت، وب معنایی بسط و توسعهای بر وب کنونی است که کامپیوتر و افراد را قادر میسازد که با یکدیگر همکاری بهتری داشته باشند. ایدهی کار، داشتن دادهها روی وب به صورت خوش تعریف و متصل است، تا بتوان از آن برای یکپارچه سازی، خودکارسازی، کشف و استفادهی مجدد از دادهها، از طریق انواع مختلف کاربردها استفاده کرد. در وب اولیه عوامل غیرانسانی، درکی از اطلاعات گردآوری شده نداشته و آن مطالب برایشان قابل پردازش نبود.در واقع وب معنایی، تکاملی از وبی است که مجموعه اسناد قابل فهم برای انسان را به قابل فهم برای ماشین تبدیل کرده است و در نتیجه قابلیت همکاری میان کاربردهای وب را افزایش داده است. وب معنایی یک معماری جدید برای ۱ Hypertext 2 Agent گسترهی جهانی وب به شمار می رود، که محتویات وب سنتی را با معنایی رسمی و قابل فهم توسط ماشین کنار هم قرار می دهد. انگیزهی اصلی برای وب معنایی، افزایش خودکارسازی . پردازش اطلاعات وب و بهبود تعاملات و همکاری میان سیستمهای اطلاعاتی بود. وب معنایی، مجموعه ای از زبانها و ابزارها را برای پردازش ماشینی اطلاعات ذخیره شده درون وب در بر می گیرد. اطلاعات ارایه شده در وب معنایی باید دارای پویایی کامل باشند تا بتوان از قابلیت های وب معنایی به طور کامل استفاده نمود. بنابراین ارایه معنایی داده ها و پویایی، دو خصیصه اصلی وب معنایی می باشند که در فصل های بعد توضیحات کاملتری خواهیم آورد.

مطالب مورد بحث در پروژه :

 • طرح مساله
 • تفاوت انسان وماشین
 • چرا وب معنایی
 • ساختار گزارش فنی
 • وب معنایی
 • تاریخچه سمانتیک وب
 •  وب معنایی چیست؟
 • اسناد XML جهت دامنه ای خاص
 • طبقه بندی و اسناد با واژگان آمیخته
 •  آنتالوژی وقوائد
 • معماری یا ساختار وب معنایی
 • آدرسهای منحصر به فرد نشانگر متحدالشکل منبع (URI)
 • فرهنگ لغات هست شناسی (آنتالوژی)
 • لایه منطق
 • اثبات لایه ها
 • اعتماد
 • آنتالوژی
 • عناصر آنتولوژی
 • نحوه ی ایجاد انتالوژی
 • زبانهای بیان آنتالوژی
 • نقش آنتالوژی ها در تحقق وب معنایی
 • جستجو در وب معنایی
 • رابط پرس وجو
 • جمع آوری دادهها
 • انتشار دادهها
 • وب سرویسهای معنایی
 • وب معنایی
 • وب سرویسهای معنایی
 • نمونه ای از زبان سرویسهای معنایی
 • ترکیب وب سرویسهای معنایی
 • اهداف وب معنایی
 • هستی شناسی
 • دیدگاه ها و رویکردها
 • و…

دانلود پروژه وب معنایی یا Semantic web

لینک دانلود

نـظــــر کـاربــران

نـظــــرات و پــیام های شما برای ما مـهـم اسـت. • عالی ممنون
مطالـب مرتـبـط

لطفا از مطالـب مرتـبـط دیدن فرمایید.تماس با ما

 • میدان شهدا - خیابان ایران - خیابان مهدوی پور پلاک 30 -شرکت تهران آی تی و مستر آی تی
 • 09121486770
 • 02133503646
 • ahadian2@gmail.com
کلیه حقوق مادی و مادی این اثر برای مستر آی تی محفوظ است
با مــا در تـــماس باشید
تلفن : 02133503646
تلفن همراه : 09121486770
ایمیل : ahadian2@gmail.com
آدرس : میدان شهدا خیابان ایران خیابان مهدوی پور پلاک 20